Delovni oder smejo postavljati le strokovno usposobljeni in zdravi delavci

Gradbeni oziroma delovni oder je pomožna konstrukcija, ki na gradbišču omogoča varno delo na višini. Med tovrstne odre se prištevajo vsi odri, ki so višji od enega metra. Prav vsi elementi odra pa morajo biti pred postavljanjem temeljito pregledani. V nobenem primeru se ne sme vgrajevati obrabljenih oziroma poškodovanih elementov.

Seveda delovni oder smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati ali pa demontirati le strokovno usposobljeni ter povsem zdravi delavci, ki so zmožni za delo na višini. Takšna vrsta dela se mora obvezno izvajati direktno pod nadzorstvom vodje posameznih del.

Stabilen in trden oder za delo na višini

V prvi vrsti mora biti prav vsak delovni oder primerno stabilen pa tudi trden. Njegova širina je najmanj 60 centimetrov. V primeru, da se na delovnem podu zlaga ali pripravlja material, mora biti širina odra takšna, da je delavcem zagotovljeno najmanj 30 centimetrov prostega prostora za gibanje.

Prav tako mora delovni oder praviloma vključevati varnostno ograjo. Višina tovrstnega elementa mora biti 1 meter, s toleranco 5 centimetrov več ali manj, merjeno od tal delovne višine. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne ograje pa ne sme biti več kot 47 centimetrov.

Pod odra ne sme biti odmaknjen od stene več kot 30 centimetrov. Slednje je dovoljeno le v primeru, ko je to nujno zaradi same tehnologije dela, obenem pa je omogočena varnost delavcev proti padcu v globino med objektom ter odrom na drug način, na primer z varnostno ograjo.

Postavitev delovnega odra

Čeprav postavitev delovnega odra v teoriji deluje kot sestavljanje ter spajanje posameznih elementov, temu v praksi nikakor ni tako. Na sploh je značilno, da delovni oder za postavljanje delavcem neredko predstavlja kar velike težave, na primer različne dimenzije objekta, naklon terena, različna višina.

Posebno pozornost pri postavljanju odra za delo na višini je vsekakor treba nameniti izravnavi delovnega odra, iskanju rešitev premoščanja obrežbe odra čez svetlobne jaške, razgibani strehi in napuščem, premoščanju delovnega odra pri balkonih ter nadstreških.