Kakšno znanje je potrebno za telefonski marketing

Telefonski marketing je vključen v trženje storitev že obstoječim pa tudi novim strankam ter v skrb za kupce. Za opravljanje takšne dejavnosti so potrebne nekatere specifične kompetence, na primer dobro razvite komunikacijske sposobnosti, veselje do dela z ljudmi, pozitivna naravnanost, odgovoren ter proaktiven pristop do dela, pripravljenost za sodelovanje in delo v timu, osnovna računalniška pismenost.

Sicer pa vam lahko telefonski marketing oziroma takšno delo ponuja delo v prijetnem ter modernem okolju, redno in stimulativno plačilo, možnost napredovanja, urejeno in stabilno okolje.

 

In kaj pravzaprav je telefonski marketing

Sodobna podjetja svoje storitve in izdelke ponujajo na najrazličnejše možne načine. Eden od načinov, ki se lahko zelo dobro obnese, pa je tudi telefonski marketing, ki je že kar nekaj časa prisoten tudi pri nas.

Obstajajo tudi prav posebna pravila, kako se morajo osebe, ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo, obnašati po telefonu. V prvi vrsti je treba biti vljuden in prijazen. Sogovornika se nujno vpraša, ali ima čas za pogovor. Pravilno se je treba naučiti izgovarjati sogovornikovo ime. Z govorjenjem se ne sme hiteti – sogovorniku je treba vedno dati možnost, da lahko izrazi svoje mnenje. V mislih je treba imeti, da je glavni cilj spoznati ter ustreči stranki. Ključna je tudi fleksibilnost.

Telefonski marketing se prične s ključnimi vprašanji, nato se preide v globino samega problema

Bistveno je, da je telefonski marketing zasnovan na bontonu oziroma pravilih. Nekaj smo jih že izpostavili. Že vnaprej je treba pripraviti ključna vprašanja, nato pa se postopoma prehaja v globino problema. Le na takšen način se lahko dobi slika, s kom se pravzaprav menite, kakšne so njegove želje, strahovi, problemi ter podobno.

Za najučinkovitejši telefonski marketing pa je treba imeti kar nekaj izkušenj in ne samo strokovnega znanja. Priporoča se, da se pogovor vadi že pred prvim klicem ter uporablja tudi mimiko rok, in sicer tako kot da bi se z nekom menili v živo.