SI
Show menu

Zgodovina

 • V letu 2004 smo praznovali 50. obletnico sodobnega ocenjevanja "Vino Ljubljana"
 • Sicer pa so prve korenine ocenjevanja v Ljubljani pognale že v letu 1811, ko je bila prva "Pokušnja ilirskih vin"
 • Sejmišče v Ljubljani je organiziralo prvo razstavo in pokušnjo slovenskih vin celo že leta 1926
 • Za prvo moderno mednarodno ocenjevanje vin štejemo leto 1955, ko je ljubljansko ocenjevanje dobilo tudi pokroviteljstvo Mednarodne organizacije za trto in vino (OIV), ki ga je obdržalo vse do danes
 • Od leta 1980 dalje ima tudi pokroviteljstvo Mednarodne zveze enologov (UIO)
 • Ko je bila leta 1994 ustanovljena elitna Svetovna federacija vinskih ocenjevanj (VinoFed), je ljubljansko ocenjevanje dobilo celo prvo predsedstvo te organizacije za tri leta in stalno članstvo v tej organizaciji
 • Sčasoma je ljubljansko vinsko ocenjevanje postalo referenčno ocenjevanje vseh treh svetovnih organizacij, odgovornih za senzorično analizo vin - OIV, UIO in VinoFed, in bilo vselej vzor vsem ostalim razvijajočim se ocenjevanjem na svetu
 • Najstarejše tuje vino, ovrednoteno kdaj koli v Ljubljani, je bilo vino iz leta 1885 iz Španije, ki je bilo poslano na ljubljansko ocenjevanje leta 1969
 • Leta 1976 je bila na 54. Generalni skupščini OIV v Ljubljani prvič sprejeta definicija enologa, njegovih nalog, pravic in dolžnosti ter minimalnega programa izobraževanja (resolucija OIV številka 7/76)
 • V letu vina, natančneje 30. oktobra 1987, je OIV v Rimu podelila Ljubljani naziv "Mesto trte in vina"
 • Mednarodno ocenjevanje vin v Ljubljani je bilo priznano v Uradnem listu Evropske gospodarske skupnosti št. C 289 dne 17. novembra 1990, s čimer je dobila Ljubljana tudi možnost oglaševanja in trženja medalj v EGS oz. v EU